WIE WORDT DE NIEUWE SECRETARIS?

ZATERDAG 24 FEBRUARI

De komende Algemene Leden Vergadering (ALV) van The Wasps wordt gehouden op zaterdag 24 februari 2024. Lekker vroeg dit jaar (al om 13.30 uur) omdat we daarna naar twee six-nationswedstrijden kunnen kijken en natuurlijk samen wat eten en drinken.

Een van de agendapuntten is nu al bekend en dat is een bestuurswissel. Want Wim Cobussen heeft aangekondigd na zeven jaar te stoppen als bestuurslid. De laatste jaren bekleedde Wim de functie van secretaris en dat heeft dat jaren met verve gedaan.

Daarom nu alvast de oproep aan alle leden: wie wil zich kandidaat stellen voor de functie van secretaris in het Wasps-Vrienden-bestuur? Je werkt dan samen met Leo als voorzitter, Leon als penningmeester, Jan Koeneman als algemeen bestuurslid en met Hans Cobussen, die als voorzitter van The Wapss automatisch bestuurslid is van de Vrienden.

We komen zo'n vijf jaar per jaar bij elkaar om de actualiteit door te nemen en sluiten zo'n anderhalf tot twee uur durende bestuursvergadering af met een lekker drankje. Wat de secretaris doet? Vooral het vastleggen van de bestuursvergaderingen en de ALV.

Vraag gerust meer info aan Wim (wim(at)wasps-vrienden.nl) of aan Leo (Leo(at)wasps-vrienden.nl) of schuif een keer - helemaal vrijblijvend natuurlijk - aan bij de komende bestuursvergadering.