Oproep: werk jij mee aan een jubileumboek van The Wasps?

Mei 2023

Natuurlijk: in 2021 bestond rugbyclub The Wasps 50 jaar en dat zou bij uitstek de gelegenheid zijn geweest om in een prachtig boek terug te blikken op een halve eeuw Wasps. Maar ja... toen kwam Corona en kwam er bijvoorbeeld geen feest en dus ook geen jubileumboek. The Wasps heeft nu het voornemen om dat boek uit te gaan brengen in 2026 als de club 55 jaar bestaat. En heeft vervolgens de Vrienden van The Wasps gevraagd om dit te realiseren.

Het bestuur van de Vrienden heeft het idee omarmd en wil het wel gaan uitwerken. Maar het valt of staat met medewerking van een aantal oudgedienden (leden van de Vrienden) die met herinneringen, feiten, data, interviews, gesprekken, foto's en wat al niet meer mee willen werken aan deze uitgave. We hebben er drie jaar de tijd voor, dus het zou qua tijd in ieder geval moeten kunnen.

Wil jij meedenken en misschien meedoen of heb jij herinneringen of materiaal dat je beschikbaar wilt stellen? Zou heel fijn zijn! Geef dat dan aan via een e-mail naar info(at)wasps-vrienden.nl