BIJDRAGE VAN DE VRIENDEN VOOR JUBILEUMFEEST

30 APRIL 2022

Een jubileum is mooi, maar kost ook wat. The Wasps wil het voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk maken om alle feestelijkheden mee te kunnen maken. Een een goed gastheer deelt ook uit. Op vrijdag genieten de gasten uit Penybanc al van een lunch en op zaterdag biedt de rugbyclub aan ca. 250 gasten een buffet aan.

Bovendien worden de kosten van drankjes zo laag mogelijk gehouden. Een biertje kost bijvoorbeeld maar € 2,00 (2 bonnen) en een frisje betaal je met maar één bon! Wil je (samen met je Vrienden) uitpakken, bied gerust een fust van 20 liter aan, dat kost op 30 april maar € 120,00 (€ 6,00 per liter dus).

De Vrienden van The Wasps heeft gemeend ook een financiële bijdrage te doen voor de kosten van het jubileum. Op zaterdagmiddag 30 april wordt de rugbyclub een cheque uitgereikt, ergens tijdens of rond de wedstrijd Wasps-Penybanc.