BIJNA DERTIG LEDEN BIJ DIGITALE ALV

27 FEBRUARI

Zaterdagmiddag 27 februari, voor het eerst een Algemene Leden Vergadering van de Vrienden van The Wasps vanachter het scherm. In het clubhuis van The Wasps presenteerde voorzitter Leo Preusting de agenda van 15 punten. Met naast hem kandidaat-bestuurslid Cynthia van der Hoeven die de chat in de gaten hield, secretaris Wim Cobussen die zich direct stortte op de notulen en tussendoor nog zijn jaarverslag heeft gepresenteerd. Bestuurslid Jan Koeneman hield de presentielijst bij. Al met al logden dertig leden vanuit thuis in om de vergadering mee te maken en dat is bijna 25% van het totale ledental.Leo zit voor.jpeg

De ontwikkeling van dat ledental was een van de agendapunten en daarover kon Leo blij zijn, want door de aanmelding van nog een nieuw lid staande de vergadering komt dat aantal uit op 126, het hoogste tot nu toe.

Financieel klopten de balans en de jaarrekening allemaal, zeker ook na het lovende verslag van de kascontrolecommissie. Daarvan nam Tamara na twee jaar afscheid en stelde Karin Peters zich kandidaat. Zij gaat samen met Jacco van Son komend seizoen de cijfers van de penningmeester controleren. 

 Het bestuur werd uitgebreid met Cynthia van der Hoeven, ouder van een ex-rugbyer die heel graar meer wil doen om rugby meer bekend te maken. Het nieuwe bestuur bestaat zodoende uit zeven leden.

Ook de begroting 2021 werd zonder vragen of morren helemaal goedgekeurd, waarmee we evoortvarand te werk kunnen gaan. In die begroting is eern bedrag van € 1250 gereserveerd voor het jubileumfeest van de Vrienden, want we bestaan nu vijf jaar! Hopelijk kunnen we dat feit in het najaar vieren en hopeenlijk kunnen we ook weer allerlei andere evenementen organiseren. Maar nog wel even wachten totdat Tante Corona is vertrokken...